GO voor nieuw tennispark!

Op 17 april hebben we als bestuur van onze vereniging ten kantore van Hoornstra de stukken getekend waarmee we dit bedrijf opdracht geven om zorg te dragen voor de aanleg van ons tenniscomplex aan de Looiersweg. Dit hebben we gedaan in aanwezigheid van Paul Zwiers en Frans Hofman die er enorm veel tijd in hebben gestoken om dit project zo ver te krijgen. 

Tevens was daarbij aanwezig Antoon van Buuren, die vanuit de gemeente onze gesprekspartner is en die er ook voor heeft gezorgd om deze lastige en kritische fase van het project tot een succes te maken, o.a. door zich sterk te maken voor een lening met een looptijd van 40 jaar i.p.v. de gebruikelijke 30 jaar. Het is de betrokken partijen samen gelukt om dit park conform het programma van eisen en binnen het mandaat dat de leden ons hebben gegeven te gaan realiseren. Afwijkend van het programma van eisen is dat we met de Stichting ter bevordering van de tennissport Doesburg en de Gestichten Doesburg het belang onderkenden van het hebben van twee padelbanen en dat zij besloten elk een padelbaan te financieren. We zijn daarvoor hen en daarnaast alle andere partijen, inclusief de heer Hoornstra en zijn team en  het Rabobank Coöperatiefonds, die ons hebben geholpen zo ver te komen zeer erkentelijk.

De totale investering in het park bedraagt € 821.000. Hiervan wordt € 400.000 gefinancierd met een langlopende laagrentende lening verstrekt door de gemeente Doesburg. De overige € 421.000 wordt gedekt door een schadeloosstelling (volgens contractafspraak) van de gemeente Doesburg, bijdragen van de hierboven genoemde fondsen en subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties (EDS). Door het nemen van een uitgebreid pakket verduurzamingsmaatregelen (géén aardgasaansluiting, ledverlichting, PV-panelen en luchtwaterwarmtepomp) heeft TVD tot in lengte van jaren zeer lage energielasten in de exploitatie en wordt bovendien het milieu ontzien.

Begin mei zullen we een bijeenkomst organiseren om de leden zo uitgebreid als nodig te informeren over het proces en de resultaten tot nu toe. We krijgen aan de rand van het Looierspark en de linies, dichtbij het centrum van Doesburg een prachtige en duurzame tennis- en padel-faciliteit op weer een gezonde financiële basis, waar we zeer blij mee en trots op kunnen zijn.

Henk Scholten (voorzitter)

Namens het bestuur

Nieuws Overzicht