Geslaagde infoavond nieuwbouw

Op woensdagavond 16 mei jl. heeft het bestuur van TVD onder belangstelling van ruim 30 leden de nieuwbouwplannen op de locatie Looiersweg toegelicht. Met behulp van een power-point presentatie werden alle ins en outs van het toekomstige park besproken. Voorzitter Henk Scholten feliciteerde alle leden met de komst van het nieuwe park.

Het park aan de Looiersweg wordt duurzaam en energie-neutraal uitgevoerd en beschikt over 4 smash-court tennisbanen en twee padelbanen.De totale investering in het park bedraagt € 821.000. Hiervan wordt € 400.000 gefinancierd met een langlopende laagrentende lening verstrekt door de gemeente Doesburg. De overige € 421.000 wordt gedekt door een schadeloosstelling (volgens contractafspraak) van de gemeente Doesburg, bijdragen van de stichting ter bevordering van de tennissport Doesburg, de Gestichten Doesburg, Rabobank Coöperatiefonds en subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties (EDS). Door het nemen van een uitgebreid pakket verduurzamingsmaatregelen (géén aardgasaansluiting, ledverlichting, PV-panelen en luchtwaterwarmtepomp) heeft TVD tot in lengte van jaren zeer lage energielasten in de exploitatie en wordt bovendien het milieu ontzien.

Het bestuur van TVD roept de leden op (deze krijgen hierover nog een email) om mee te helpen het plan te realiseren. Er worden vrijwilligers gezocht om bezig te gaan met de inrichting van het nieuwe clubhuis en terras, het uitrollen van de voor Doesburg nieuwe sport Padel en het openingsfeest. Als alles meezit  wordt het nieuwe park in het 4e kwartaal van 2018 geopend.

 

Downloads:

Nieuws Overzicht