Algemene ledenvergadering maandag 04-03-2019

Datum: maandag 04-03-2019

Aanvang 19:30 uur

Plaats: kantine TVD

Voor: alle alle stemgerechtigde leden van de tennisvereniging Doesburg 2002 

Om geldige besluiten te kunnen nemen op de vergadering is het noodzakelijk dat tenminste 1/10 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit vereiste aantal niet aanwezig zijn dan zal de vergadering gesloten worden en na een kwartier weer geopend worden. In deze vergadering, met dezelfde agenda, kunnen dan rechtsgeldige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen algemene ledenvergadering 26-02-2018
 3. Voortgang nieuwbouw
 4. Het financieel jaarverslag 2018 (Deze ligt vanaf 05-02-2019 ter inzage in de kantine en kunt u inzien op de website)
 5. Verslag kas commissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Begroting 2019 (deze kunt u inzien op de website)
 8. Vaststelling contributie 2020 en kantineprijzen m.i.v. 01-06-2019
 9. Privacy wetgeving
 10. Oproep nieuwe bestuursleden
 11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Downloads:

Nieuws overzicht