Tennis + Padel Doesburg rookvrij m.i.v. 24-08-2019

Het bestuur heeft, nadat de ledenvergadering akkoord is gegaan met het rookvrij maken van onze tennis+padel accommodatie besloten, dat in te laten gaan op de dag dat onze nieuwe accommodatie officieel wordt geopend, 24 augustus 2019.

Geheel rookvrij

Het bestuur heeft besloten de accommodatie geheel rookvrij te maken omdat dat het duidelijkst maakt wat de bedoeling is en onduidelijkheid over waar en wanneer er wel gerookt zou mogen worden voorkomt. Voor rokers is de afstand vanuit de kantine en vanaf het terras naar de ruimte buiten ons terrein bovendien erg kort.

Rookvrije generatie

We hebben ons aangesloten bij het initiatief Op weg naar een Rookvrije generatie die toewerkt naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zien roken doet roken. Meeroken en -ruiken is ook niet goed en prettig voor andere leden en gasten overigens.  We willen eraan meewerken dat sporters, trainer en ouders - mensen waar kinderen dikwijls naar opzien- het goede voorbeeld geven. We nemen daarmee ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij dit besluit speelt nadrukkelijk ook een rol dat we als vereniging aantrekkelijk willen zijn voor nieuwe jeugdleden en hun ouders.

Communicatie en naleving – direct en vriendelijk aanspreken

We gaan er van uit dat jullie, onze leden, zich zonder meer aan deze afspraken houden. Wij zullen voldoende borden ophangen om kenbaar te maken te maken dat er op ons terrein niet gerookt mag worden. Wij zullen er ook voor proberen te zorgen dat bezoekende competitieteams al voor hun komst op de hoogte kunnen zijn van het feit dat er bij ons niet gerookt mag worden. We zijn daarin bovendien niet uniek.

Wij zullen als bestuur, en verwachten dat ook van jullie, onze leden, degenen die roken op ons terrein of bij de entree vriendelijk direct aanspreken en wijzen op ons beleid en aangeven waar wel gerookt mag worden.

Nieuws overzicht