Procedure kantinediensten 2020

Langzamerhand begint het tennisjaar 2019 op zijn einde te lopen en dat betekent dat we ons bestuurlijk gaan voorbereiden op het tennisjaar 2020. Dat geldt ook voor het indelen van de kantinediensten, die op dit moment nog zijn ingedeeld tot 30 november 2019. In januari gaan we de diensten voor 2020 indelen. Hieronder wordt aangegeven hoe we dat gaan doen. Op deze manier proberen we op een rechtvaardige, niet tijdrovende manier ieder lid de mogelijkheid te geven om zijn kantinediensten op het voor hem of haar meest wenselijke moment uit te voeren.

Het uitgangspunt blijft hetzelfde. Elk senior lid van Tennis en Padel Doesburg heeft de mogelijkheid om twee maal per jaar een kantinedienst te vervullen. In ruil daarvoor ontvangt hij een korting op de contributie van € 22,50 per kantinedienst. Leden die geen kantinediensten willen draaien maar wel de korting op de contributie willen ontvangen kunnen andere door het bestuur aangewezen taken vervullen (onderhoud, schoonmaak etc.) U kunt daartoe een verzoek indienen bij de ledenadministratie. De kantine is geopend: 

·         maandag t/m donderdag      van 20.00 uur tot 0.00 uur; ( uiterlijk 23.30 uur laatste ronde) 

·         woensdagavondcompetitie van 18.30 uur tot 1.00 uur (telt voor twee diensten) 

·         tijdens evenementen.          van opening tot sluiting (eventueel meerdere kantinediensten)  

Voor elke kantinedienst worden standaard twee leden ingedeeld. Nieuw in 2020 is dat u op vrijwillige basis ook kunt verzoeken alleen bardienst te draaien. U geeft dit dan aan op de intekenlijst door erbij te zetten: 'alleen'. Omdat we te weinig leden hebben om het hele jaar vol te plannen wordt er niet ingedeeld in de maanden december, januari en februari. Ook in de zomervakantie regio zuid en midden worden er 4 weken geen kantinediensten ingepland. 

Dit betekent (meestal) niet dat u in deze perioden na het tennissen geen drankje kan nuttigen. Een vrij grote groep actieve leden is geautoriseerd om de kantine op deze avonden te openen. Degene die opent is ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de kantine  en het afrekenen van de barbonnen met de pin. Hij of zij kan in overleg met andere leden verantwoordelijkheden delegeren. Op deze avonden geldt zelfbediening. Dat betekent dat u zelf uw consumpties inschenkt en afrekent. Het is ook de bedoeling dat u zelf uw glazen of kopjes afspoelt of afwast en de eventuele rommel opruimt. Mocht de koelkast leeg raken dan graag ook weer aanvullen vanuit de kratjes in de opslag. Wilt u ook in deze periode alert zijn op het uitdoen van de lampen, het sluiten van deuren en vooral de tussendeur in de kantine. 

Procedure voor de kantinedienstindeling  

1.       Vanaf 11 november hangen in de kantine lijsten met de kantinediensten voor het komende jaar. Iedereen is vrij om hierop zijn naam bij de kantinediensten naar keuze in te vullen. Hierbij geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. U hoeft dit niet zelf te doen, u kunt bijvoorbeeld de aanwezige kantinedienst bellen om dat voor u te doen.  06 - 16 497 745

2.       Alle senior leden die € 45,- korting op de contributie willen ontvangen moeten voor twee diensten intekenen.

3.       Tot 01-01-2020 is het mogelijk om uw twee kantinediensten in te delen. U kunt intekenen voor de maanden april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

4.       De daarna nog open plaatsen op de lijst zullen ingevuld worden met de namen van leden die zichzelf nog niet ingedeeld hebben en hebben aangegeven voor contributiekorting in aanmerking te willen komen. Als er genoeg leden zijn die bardienst willen draaien zullen ook de maanden maart en november ingepland worden.

5.       Er wordt naar gestreefd om voor 15-02-2020 de definitieve kantine indeling te publiceren. Dat zal gebeuren in de kantine en op de website www.tvd2002.nl.  U ontvangt hierover persoonlijk een bevestigingsmail en u wordt ook aan uw bardienst herinnerd twee weken voordat uw dienst ingepland staat.

6.       Op dat moment is het rooster definitief en bent u verplicht om deze kantinediensten te vervullen. Indien u verhinderd bent draagt u zelf zorg voor vervanging. Er is geen coördinator die dat voor u regelt. U kunt eventueel de ledenlijst en telefoonnummers raadplegen op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Leden die hun kantinedienst 'vergeten' of om wat voor reden dan ook hun dienst niet vervullen krijgen direct daarvoor de contributiekorting (€ 22,50 per dienst) in rekening gebracht. De rekening wordt verstuurd aan degene die op de niet vervulde kantinedienst stond ingedeeld. 

7.       Toss-kantineploeg. De leden die deelnemen in de toss-kantineploeg van de maandagavond hoeven geen actie te ondernemen. Zij worden automatisch ingedeeld door R. Westers van de evenementencommissie. De leden van de Toss-kantineploeg nemen per saldo gemiddeld meer dan twee kantinediensten per jaar voor hun rekening op de maandagavond. R. Westers geeft de deelname door aan het bestuur. 

Bardienst overzicht