Tennis + Padel en het coronavirus: wat betekent dit voor u?

Het bestuur van jullie vereniging, Tennis + Padel Doesburg, sluit zich aan bij landelijk en regionaal en/of plaatselijk beleid. De gemeente geeft nog geen specifieke richtlijnen uitgevaardigd t.a.v. verenigingen/situaties als de onze. 

Wij verwachten van al onze leden dat ze de landelijke richtlijnen respecteren. Dat betekent m.n. ook dat ieder lid verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid en dus in de eerste plaats niet naar onze accommodatie komt wanneer hij of zij niet voldoende fit is en dat in de tweede plaats regels t.a.v. hygiëne en persoonlijke afstand worden nageleefd.

Hoewel het bestuur het aantal van meer of minder dan 100 mensen in een ruimte discutabel acht, zijn wij van mening dat we met de gangbare aantallen leden in ons clubhuis daar heel ruim onder blijven. Bovendien kunnen we ons voorstellen dat veel leden onder de huidige omstandigheden verblijf daar mijden. Daarom hebben besloten het clubhuis en de kantine vooralsnog open te laten.

We hopen dat wanneer u vaststelt dat u besmet bent met het corona virus er al of niet via de GGD een signaal komt naar een van de bestuursleden, zodat we nadere maatregelen kunnen treffen. Wij garanderen vanuit het bestuur in dat geval absolute discretie.

De KNLTB heeft inmiddels alle wedstrijden en bijeenkomsten afgelast tot en met 31 maart. De voorjaarscompetitie gaat vooralsnog door. Het is nog te vroeg om daar wat over te zeggen. De KNLTB volgt hier in het advies van RIVM en NOC&NSF.

Klik hier voor meer informatie van de KNLTB

 

Nieuws Overzicht