Kantineopenstelling en coronamaatregelen

Nu de zomer begint af te lopen gaan we ervoor zorgen dat jullie straks ook in de kantine kunnen zitten. Dat zal echter, de anderhalve meter in acht nemend, maar beperkt mogelijk zijn. We hebben 16 plekken met daarnaast voldoende brede loopruimte, met anderhalve- meter-afstandsstrepen die in acht genomen moeten worden.

De barkrukken zijn verwijderd en de ramen moeten te allen tijde openblijven om voor voldoende afvoer van de lucht te kunnen zorgen. De schuifdeur kan dan dicht blijven, mits we met elkaar met zorgvuldig afstand houden de gewone ingang gebruiken. 

Er zijn spatschermen voor boven de bar in bestelling. Zodra we die hebben laten we jullie weten dat de kantine open is wanneer er bardienst is. 

Het terras blijft open. We zijn bezig te bekijken welke heaters we moeten kopen om het verblijf daar, behalve met de oranje dekentjes, verder te veraangenamen. 

De competitieteams mogen op vrijdagavond en zaterdag al wel binnen. Zij spelen op tijden dat er geen bardienst is en organiseren dit zelf. Het is daarom voor de overige spelers die tijdens de competitie op het park zijn niet geoorloofd om in de kantine te komen. 

Ook binnen zullen we de mappen neerleggen met lijsten waarop je je naam en enkele andere gegevens dient in te vullen. We blijven erop aandringen dat jullie de coranacheck-vragen beantwoorden, de gevraagde gegevens noteert en toestemt met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het bestuur zal deze lijsten zorgvuldig per dag bewaren en na 14 dagen vernietigen. 

Neem alsjeblieft zelf het initiatief om het in te vullen voor jouw tafel/groepje.  Aan de bardienst vrijwilligers vragen we nadrukkelijk jullie te wijzen op de verplichting van het invullen van de lijst. 

We prijzen ons gelukkig dat we nog geen berichten over corona bij onze leden hebben gehoord en dat we merken dat jullie wegblijven en je laat onderzoeken wanneer dat nodig is. Blijf svp de afstand en de hygiëne ook goed vasthouden, 

Zodra de kantine open kan zullen we u daarover informeren. 

Hartelijke groet 

Henk Scholten, namens het bestuur

Nieuws Overzicht