Contributieregeling 2021

Het tennisseizoen van TPD loopt van 1 januari t/m 31 december 2021. De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal. Indien gewenst kan dat ook per half of heel jaar. U vult hiervoor een machtiging in. Nieuwe leden die zich inschrijven in de loop van een verenigingsjaar betalen de contributie naar rato. Het entreegeld voor nieuwe leden is € 16 voor senioren en € 9 voor junioren/aspiranten.

Spelerspas

De KNLTB ledenpas wordt in 2021 niet vernieuwd.  Uw oude pas blijft geldig en zonder pas mag niet gespeeld worden. Nieuwe leden krijgen eerst een tijdelijke spelerspas. Daarna binnen enkele weken hun definitieve. De chip op uw pas geeft toegang tot het park en clubhuis. Bij verlies of diefstal van uw pas verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden! 

Introducés

Senioren en junioren kunnen door ieder lid op jaarbasis maximaal 10 keer geïntroduceerd worden. Het introductiegeld bedraagt voor een senior € 4,50 en voor een junior € 2,25. U kunt met uw pas op het afhangbord aangeven dat u iemand introduceert en zo een baan afhangen met 1 spelerspas. Het introductiegeld wordt enkele weken later via automatisch incasso van uw bankrekening afgeschreven.

Contributie 2021 Tennis inclusief Padel

Inclusief korting SR kantinedienst

Exclusief korting kantinedienst

Per jaar

Per half jaar

Per kwartaal

Per jaar

Senioren

€ 183,50

€ 91,75

€ 45,88

€ 228,50 (*)

Studerende senioren

€ 115,50

€ 57,75   

€ 28,88   

€ 160,50 (*)

Junioren & Aspiranten

€ 51

€ 25,50

€ 12,75

(*) incasso per kwartaal, half jaar of jaar

 

Gezinsreducties (peildatum 01-01-2021)

Bij 2 senioren per gezin vanaf 3e junior

gratis

gratis

gratis

 

Contributie 2021 ALLEEN PADEL (padel Only)

 

Inclusief korting SR kantinedienst

Exclusief korting kantinedienst

Per jaar

Per half jaar

Per kwartaal

Per jaar

Senioren

€ 92,00

€ 46,00

€ 23,00

€ 137,00 (*)

Studerende senioren

€ 58,00

€ 29,00

€ 14,50

€ 103 (*)

Junioren

€ 45,00

€ 22,50

€ 11,25

(*) incasso per kwartaal, half jaar of jaar

 

Aspiranten

€ 32,00

€ 16,00

€ 8,00

Gezinsreducties (peildatum  01-01-2021)

Bij 2 senioren per gezin vanaf 3e junior

gratis

gratis

gratis

 

  • Seniorleden; leden die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn.
  • Studerende senioren: Leden die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn en ingeschreven staan als student bij DUO. Zij moeten dit melden bij de ledenadministratie en het op verzoek kunnen aantonen.
  • Juniorleden: zijn zij, die in het lopende verenigingsjaar 8 jaar worden of nog geen 18 jaar zijn.
  • Aspirant leden: zij die nog geen junior lid zijn. 

Kantinediensten Senioren

Alle senioren die op peildatum 01-01-2021 18 jaar of ouder zijn draaien twee keer per jaar een kantinedienst en ontvangen daarvoor een korting van € 45,- op de contributie. In november 2020 ontvangt u via de email informatie over het inplannen van de kantinediensten.

Beëindiging lidmaatschap moet schriftelijk en vóór 1 december van het lopend jaar gebeuren bij de ledenadministratie: Marion Rhemrev, de Bogaert 19 6983 HE Doesburg. ( ledenadm@tennisenpadeldoesburg.nl ) Na 1 december loopt het lidmaatschap stilzwijgend een jaar door. Opzeggingen na deze datum worden niet gehonoreerd, ook niet bij blessures of ziekte.

 Nadere bepalingen

  • Als u niet wilt machtigen voor automatische incasso ontvangt u een factuur voor het totaalbedrag (géén gespreide betaling mogelijk) verhoogd met € 7,50 administratiekosten.
  • Nieuwe seniorleden krijgen een oproep via de email om via internet kennis te nemen van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Rooster technisch is het plannen van hun kantinedienst pas mogelijk in het volgende contributiejaar. Een lid dat niet verschijnt op zijn ingeroosterde kantinedienst krijgt een factuur toegezonden (€ 22,50) omdat zijn korting op de contributie vervalt.
  • Leden die zich bestuurlijk of organisatorisch meer dan gemiddeld inspannen voor de vereniging kunnen een beroep doen op ontheffing van de kantinedienst. Leden die géén kantinedienst willen draaien maar wel de korting op de contributie willen ontvangen kunnen andere door het bestuur aangewezen taken vervullen (onderhoud, schoonmaak etc.) De zwaarte van de taak en de tijd die er mee gemoeid is moet overeenkomen met die van een kantinedienst.

Financiële administratie: Indien u vragen heeft over de contributienota’s of de betaling daarvan kunt u contact opnemen met: Administratieservice Zwiers, Rietmaat 27 6983 DE DOESBURG, tel. 0313- 450838 of: info@administratieservicezwiers.nl

Downloads:

Contributie Overzicht