Onderhoudscommissie

Wekelijks onderhouden de leden van de baanonderhoudsgroep de tennisbanen, de padelbanen en het park rondom het clubhuis. Het baanonderhoud vindt plaats op de dinsdagmiddag.

Er is een tractor aangeschaft ten behoeve van het borstelen en vegen van de banen. Deze wordt ook af en toe ingezet om de padelbanen intensief te borstelen en te vegen. Eenmaal per jaar vindt er grootonderhoud aan de tennis- en padelbanen plaats dat wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Leden van de onderhoudsgroep assisteren hierbij.

Het wekelijks onderhoud aan de banen bestaat uit:
Vuil verwijderen van de banen.
Onkruid aan de randen van de banen verwijderen.
Indien nodig de opgehoopte of gereinigde fill-in verdelen over de banen.
Opborstelen van de banen.
Vegen van de banen.

Het onderhoud van het park bestaat o.a. uit:
Onkruid tussen de bestrating verwijderen.
Gras maaien indien nodig.
Drainageafvoer regelmatig controleren en vuil verwijderen. Putten hemelwaterafvoer controleren en afval verwijderen.

De baanonderhoudsgroep bestaat uit Jan van der Meer, Paul Maarse, Eido Dunkerbeck.

Organisatie & vrijwilligers Overzicht