Alles-in-1 jeugdpakket

Tennis en Padel Alles-in-1 is een pakket met daarin contributie, tennisles, competitie en jeugdactiviteiten dat loopt van september t/m augustus. 

Kinderen maken automatisch deel uit van een trainingsgroep en doen mee met de jeugdcompetitie in een competitieteam. Zo spelen ze vaker wedstrijdjes en vinden ze gemakkelijker aansluiting bij kinderen van hetzelfde niveau.

Hierdoor zullen ze ook vaker vrij gaan spelen met andere kinderen, gewoon voor hun plezier.

Lees meer

Contributieregeling 2024

Het tennisseizoen van TPD loopt van 1 januari t/m 31 december 2024. De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal. Indien gewenst kan dat ook per half of heel jaar. U vult hiervoor een machtiging in. Nieuwe leden die zich inschrijven in de loop van een verenigingsjaar betalen de contributie naar rato. Het entreegeld voor nieuwe leden is € 16 voor senioren en € 9 voor junioren. 

Op de Algemene ledenvergadering van 20 maart 2023 is besloten de contributie voor only padel lidmaatschap te verhogen naar € 160,91 per jaar.  De contributie voor tennis incl. padel (€ 183,50 per jaar) wordt niet verhoogd. Dit is conform het bestuursvoornemen, geaccordeerd in eerdere ledenvergaderingen, de only padel contributie de komende jaren stapsgewijs gelijk te trekken met die van tennis inclusief padel. Het doel is dat er uiteindelijk één marktconforme contributie is waarbij alle leden voor beide balsporten speelgerechtigd zijn en gezamenlijk de lasten van de vereniging dragen.

Lees meer

Lessen

Tennis + Padel Doesburg heeft voor tennis- en padellessen een samenwerkingsverband met trainer Steven Hajema. 

Voor informatie over deze lessen en het aanmelden kunt u contact op nemen met de trainer.
E-mail: steven.hajema@live.nl
Tel.: 0623027797

Lees meer