Contributieregeling 2024

Het tennisseizoen van TPD loopt van 1 januari t/m 31 december 2024. De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal. Indien gewenst kan dat ook per half of heel jaar. U vult hiervoor een machtiging in. Nieuwe leden die zich inschrijven in de loop van een verenigingsjaar betalen de contributie naar rato. Het entreegeld voor nieuwe leden is € 16 voor senioren en € 9 voor junioren. 

Op de Algemene ledenvergadering van 20 maart 2023 is besloten de contributie voor only padel lidmaatschap te verhogen naar € 160,91 per jaar.  De contributie voor tennis incl. padel (€ 183,50 per jaar) wordt niet verhoogd. Dit is conform het bestuursvoornemen, geaccordeerd in eerdere ledenvergaderingen, de only padel contributie de komende jaren stapsgewijs gelijk te trekken met die van tennis inclusief padel. Het doel is dat er uiteindelijk één marktconforme contributie is waarbij alle leden voor beide balsporten speelgerechtigd zijn en gezamenlijk de lasten van de vereniging dragen.

Spelerspas en toegangs-tag

De tag op de achterzijde van uw plastic ledenpas (voor leden t/m 31-12-2023) of de nieuwe sleutelhangertag  geeft toegang tot het park en clubhuis. Vanaf 1 januari 2024 wordt er door de KNLTB geen plastic ledenpas meer verstrekt.  U vindt uw digitale versie van de ledenpas in uw ClubApp. Met de ClubApp kunt u vooraf een baan reserveren en in de loop van 2024 op het afhangbord in het portaal doorhangen. Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u bij verlies of diefstal van uw tag dit zo snel mogelijk bij ons te melden.

Introducés

Senioren en junioren kunnen door ieder lid op jaarbasis maximaal 10 keer geïntroduceerd worden. Via een online reservering via de website of Club App  kunt u 1 of meer personen introduceren. Het introductiegeld bedraagt voor een senior € 5,00 en voor een junior € 2,50. Het introductiegeld wordt enkele weken later via automatisch incasso van uw bankrekening afgeschreven.

Contributie 2024 Tennis inclusief Padel

 

Inclusief korting SR kantinedienst

Exclusief korting kantinedienst

Per jaar

Per half jaar

Per kwartaal

Per jaar

Senioren

€ 183,50

€ 91,75

€ 45,88

€ 228,50 (*)

Studerende senioren

€ 115,50

€ 57,75   

€ 28,88   

€ 160,50 (*)

Junioren

€ 50

€ 25

€ 12,50

(*) incasso per kwartaal, half jaar of jaar

 

 

       Het Alles-in-1 jeugdpakket kost € 250,- en biedt junioren lidmaatschap, 30 lessen en deelname aan de KNLTB-competitie en aan activiteiten binnen de vereniging. Een reductie van €50,- (gratis lidmaatschap) is hierbij inbegrepen. Dit pakket loopt synchroon met het schooljaar.

Gezinsreducties (peildatum 01-01-2024)

Bij 2 senioren per gezin vanaf 3e junior

gratis

gratis

gratis

 

Contributie 2024 ALLEEN PADEL (padel Only)

 

Inclusief korting SR kantinedienst

Exclusief korting kantinedienst

Per jaar

Per half jaar

Per kwartaal

Per jaar

Senioren

€ 160,91  

€ 80,45  

€ 40,22

€ 205,91 (*)

Studerende senioren

€ 101,45  

€ 50,72 

€ 25,36

€ 146,45 (*)

Junioren* 

€ 50   

€ 25   

€ 12,50

 

Gezinsreducties (peildatum  01-01-2024)

 

Bij 2 senioren per gezin vanaf 3e junior

gratis

gratis

gratis

 * voor junioren geldt dat zij ook automatisch speelgerechtigd zijn voor tennis. Junioren tot 18 jaar die het Alles-in-1 jeugdpakket afnemen krijgen € 50,- korting op de contributie. Zij volgen gedurende 30 weken per jaar.

(*) incasso per kwartaal, half jaar of jaar 

  • Seniorleden; leden die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn.
  • Studerende senioren: leden die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn en ingeschreven staan als student bij DUO. Zij moeten dit melden bij de ledenadministratie en het op verzoek kunnen aantonen.
  • Juniorleden: zijn zij, die voor 01-01-2024 nog geen 17 jaar zijn

Kantinediensten Senioren - bij ziekte/verhindering zelf voor vervanging zorgen

Alle senioren die op peildatum 01-01-2024 18 jaar of ouder zijn draaien twee keer per jaar een kantinedienst en ontvangen daarvoor een korting van € 45,- op de contributie. Wanneer u niet verschijnt op de ingeroosterde kantinedienst en zelf geen vervanging hebt geregeld, krijgt u meteen een factuur toegezonden (€ 22,50) omdat de korting dan vervalt. Wanneer u in de loop van het jaar lid wordt, wordt u niet verplicht in dat jaar een bardienst te draaien. In november ontvangt u via de email informatie over het inplannen van de kantinediensten voor het volgende jaar. 

Certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) verplicht voor kantinedienst

Het is wettelijk verplicht om over het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te beschikken wanneer u een kantinedienst draait.  Nieuwe seniorleden krijgen een oproep via de email om via internet kennis te nemen van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Rooster technisch is het plannen van hun kantinedienst pas mogelijk in het volgende contributiejaar. Wanneer u in de loop van het jaar lid wordt dan wordt u in dat jaar niet verplicht een bardienst te draaien. 

Beëindiging lidmaatschap moet schriftelijk en vóór 1 december van het lopend jaar gebeuren bij de ledenadministratie: Marion Rhemrev, de Bogaert 19 6983 HE Doesburg. ( ledenadm@tennisenpadeldoesburg.nl ) Na 1 december loopt het lidmaatschap stilzwijgend een jaar door. Opzeggingen na deze datum worden niet gehonoreerd, ook niet bij blessures of ziekte.

 Nadere bepalingen

  • Als u niet wilt machtigen voor automatische incasso ontvangt u een factuur voor het totaalbedrag (géén gespreide betaling mogelijk) verhoogd met € 7,50 administratiekosten.

Financiële administratie: Indien u vragen heeft over de contributienota’s of de betaling daarvan kunt u contact opnemen met: Administratieservice Zwiers, Rietmaat 27 6983 DE DOESBURG, tel. 0313- 450838 of: fin_adm@tennisenpadeldoesburg.nl

Downloads:

Contributie Overzicht