Activiteitenkalender

Wil je weten wat er allemaal op de club te doen is?
Houd dan de website en de berichtgeving per e-mail steeds goed in de gaten. Zo weet je precies wanneer en hoe je jezelf voor de verschillende activiteiten kunt aanmelden. 
Want meedoen doe je vast en zeker … hartstikke leuk!

 april_klein_1.jpeg         A C T I V I T E I T E N  2 0 2 4  mei_klein_1.jpeg

  J a n u a r i 

 • 7 januari: Nieuwjaars Toss met aansluitend nieuwjaarsreceptie
 • 28 januari: Taart en Tennis + Padel Toss
 • 31 januari: Padelclinic voor leden

 F e b r u a r i 

 • 9 februari: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 14 februari: Padelclinic voor leden
 • 19 februari: Nieuwe leden uitleg bardienst
 • 25 februari: Snerttennis en -padel, met snert van Bruut

  M a a r t 

 • 8 maart: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 22 maart: Pre-competitie event Senioren, incl. informatieoverdracht en fotomoment
 • 23 maart: Pre-competitie event Junioren, fotomoment alle jeugdteams bij elkaar
 • 23 maart: Samen schoonmaken
 • 24 maart: Padel-demonstratiewedstrijd van Marianne van Zanten met haar team van padeltrainers 

  A p r i l 

 • 10 april: Vrijwilligersinstuif in de avond
 • 12 april: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel

 M e i 

 • 10 mei: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 26 mei: Taart en Tennis + Padel Toss

juni_klein_1.jpegA C T I V I T E I T E N  2e halfjaar 2 0 2 4 ton_klein_1.jpeg

 J u n i 

 • 14 juni: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 15 juni: Slotbijeenkomst voorjaarscompetitie
 • 30 juni: Taart en Tennis + Padel Toss

 J u l i 

 • 12 juli: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 28 juli: Taart en Tennis + Padel Toss

A u g u s t u s 

 • 9 augustus: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 21 t/m 31 augustus: Clubkampioenschappen TENNIS
 • 30 augustus t/m 7 september: Clubkampioenschappen PADEL

S e p t e m b e r 

 • 30 augustus t/m 7 september: Clubkampioenschappen PADEL
 • 13 september: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 29  september: Vrijwilligersvertier (voor alle vrijwilligers van 11.00 tot 14.00 uur)

 O k t o b e r 

 • 11 oktober: Vrijdagavond Tennis + Padel Toss en borrel
 • 27  oktober: Taart en Tennis + Padel Toss

 N o v e m b e r 

 • 8 november: Bokbieravond voor alle leden
 • 24  november: BRUUT-Boerenkooltennis

 D e c e m b e r 

 • 13 december: Bokbieravond voor alle leden
 • 20  december: Clubquiz 

Klik hier voor het overzicht zomer 2023
Klik hier voor het overzicht lente 2023

Downloads:

Over de club Overzicht