Procedure kantinediensten 2023

Langzamerhand begint het tennisjaar 2022 op zijn einde te lopen en dat betekent dat we ons bestuurlijk gaan voorbereiden op het tennisjaar 2023. Dat geldt ook voor het indelen van de kantinediensten, die op dit moment nog zijn ingedeeld tot 30-11-2022.

In januari gaan we de diensten voor 2023 indelen. Hieronder wordt aangegeven hoe we dat gaan doen. Op deze manier proberen we op een rechtvaardige, niet tijdrovende manier ieder lid de mogelijkheid te geven om zijn kantinediensten op het voor hem of haar meest wenselijke moment uit te voeren.

Elk senior lid van Tennis en Padel Doesburg heeft de mogelijkheid om tweemaal per jaar een kantinedienst te vervullen. In ruil daarvoor ontvangt hij een korting op de contributie van € 22,50 per kantinedienst.  De kantine is in 2023 geopend: 

  • maandag t/m donderdag; van 20.00 uur tot uiterlijk 23:45 (laatste ronde uiterlijk 23.15 en uitgifte laatste alcoholische drankje uiterlijk 23.30 uur!) 
  • tijdens evenementen; van opening tot sluiting (eventueel meerdere kantinediensten)
  • tijdens de verschillende competities (voorjaar, zomer, najaar en winter). De competitieteams zijn in onderling overleg zelf verantwoordelijk voor de barvoorziening.

Voor elke kantinedienst worden standaard twee leden ingedeeld.  Omdat we te weinig leden hebben om het hele jaar vol te plannen wordt er niet ingedeeld in de maanden december, januari en februari. Als later blijkt dat we toch voldoende leden hebben om deze maanden in te plannen worden deze nog toegevoegd.

Procedure voor de kantinedienstindeling  

1.     Vanaf 17 november kunt u via de website en via de Club-App uw twee diensten inplannen voor het komende jaar.  Iedereen is vrij om twee data te reserveren voor een kantinedienst naar keuze. Hierbij geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt.

2.      Alle senior leden (peildatum 01-01-2023 18 jaar of ouder) die € 45,- korting op de contributie willen ontvangen moeten voor twee diensten intekenen.

3.      Tot 31-12-2022 is het mogelijk om uw twee kantinediensten zelf te reserveren. U kunt intekenen voor de maanden januari (alleen de maandagavond toss-dienst), februari (alleen de maandagavond toss-dienst) maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december (alleen de maandagavond toss-dienst)

4.      De daarna nog open plaatsen op de lijst zullen ingevuld worden met de namen van leden die zichzelf nog niet ingedeeld hebben en hebben aangegeven voor contributiekorting in aanmerking te willen komen. Als er genoeg leden zijn die bardienst willen draaien zullen ook de maanden januari, februari en december ingepland worden.

5.      Er wordt naar gestreefd om voor 10-01-2023 de definitieve indeling te publiceren. Dat zal gebeuren op het prikbord in de kantine en op de website.  U ontvangt hierover persoonlijk een bevestigingsmail en u wordt ook aan uw bardienst herinnerd twee weken voordat uw dienst ingepland staat en de dag voorafgaand aan uw dienst.

6.      Op dat moment is het rooster definitief en bent u verplicht om deze kantinediensten te vervullen. Indien u verhinderd bent draagt u zelf zorg voor vervanging. Er is geen coördinator die dat voor u regelt. U kunt eventueel de ledenlijst en telefoonnummers raadplegen op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Leden die hun kantinedienst 'vergeten' of om wat voor reden dan ook hun dienst niet vervullen krijgen direct daarvoor de contributiekorting (€ 22,50 per dienst) in rekening gebracht. De rekening wordt verstuurd aan degene die op de niet vervulde kantinedienst stond ingedeeld. 

7.      Toss-kantineploeg. De leden die deelnemen in de toss-kantineploeg van de maandagavond hoeven geen actie te ondernemen. Zij worden automatisch ingedeeld door Rob Westers van de evenementencommissie. De leden van de Toss-kantineploeg nemen per saldo gemiddeld meer dan twee kantinediensten per jaar voor hun rekening op de maandagavond. Rob Westers geeft de deelname door aan het bestuur. 

Belangrijk

Wettelijk is het verplicht, dat iedere vrijwillige barmedewerker een ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ gevolgd heeft. Als u dat nog niet gedaan heeft vragen wij u om via deze link  het certificaat 'verantwoord alcohol schenken'' te behalen. Daarna kiezen voor Ga naar de gratis e-learning.  Aan het eind van deze e-learning klikt u op Meer informatie en toets. U moet zich eenmalig registreren met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u het certificaat heeft behaald krijgt u deze via de email bevestigd. Graag ontvangen wij deze van u op het volgende emailadres: ledenadm@tennisenpadeldoesburg.nl  De vereniging bewaart deze certificaten, zodat wij bij controle van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) aan kunnen tonen dat u gecertificeerd bent.

 

 

Downloads:

Bardienst Overzicht