Update: Tennis en padel Toss

Vanaf 01-07-2020 is het toss-programma als volgt:   

- maandagavond Tennis-toss van 19:30 tot 22:30 (baan 1, 2, 3 en 4)   

- maandag-, woensdag- en vrijdagochtend Tennis-toss van 9:00 uur tot 11:00 uur  (baan 1, 2, 3 en 4)  

- woensdagavond Padel-toss van 20:00 tot 22:00 (baan 5 en 6)  en in de maand juli zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:30 (baan 5 en 6)

Op de bovengenoemde tijden zijn de tennis e/o padelbanen dus geblokt voor een reservering voor vrij spelen.

 De toss wordt uitgevoerd volgens het volgende protocol (toss-leiding en deelnemers zijn hier gezamenlijk voor verantwoordelijk!)  

- de toss-leiding zorg ervoor dat er vooraf op elke baan een aantal ballen klaarliggen om mee te spelen;  

- Vier spelers op een baan bij de toss is toegestaan, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet (durven) laten gaan (per baan kan er een 5e speler indraaien mits daarbij ook de 1,5 meter in acht genomen wordt);  

- Het verdelen (elk half uur) van de deelnemers over de banen gebeurt (mogelijk) als volgt: elke deelnemer legt zijn of haar racket een meter van de rand van het terras. De toss-leiding schuift met de voet willekeurig 4 rackets naar voren waarna de betrokkenen na elkaar het racket oppakken en naar de betreffende baan gaan. Houdt hierbij altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. Bij precies 16, 12 of 8 deelnemers kan het handig zijn dat de toss-leiding besluit dat na afloop van ieder halfuur iedereen met de klok mee een plaats opschuift over de volle breedte van de 4, 3 of 2 banen om zo de procedure van indeling te verkorten en het ‘toss-verkeer’ te beperken. 

- Als er meer dan 16 deelnemers aanwezig zijn wordt er bij de Tennis-toss door de ‘overblijvers’ uitgeweken naar de padelbanen als deze niet gereserveerd zijn voor vrij spelen en de tafeltennistafel (max. 2). De toss-leiding zorg ervoor in dit geval dat de padelrackets buiten liggen en de deelnemers maken zelf met een doekje de grip van het padelracket voor gebruik even schoon.  

- De gemeente staat toe dat er maximaal 6 deelnemers die niet ingedeeld kunnen worden (niet bij tennis en niet bij padel) mogen wachten op het terras op de volgende toss-ronde. Dit uiteraard met in acht neming van de anderhalve meter afstand tot elkaar!    

- als de toss eindigt (22.30 uur) verzamelen de deelnemers de ballen en gooien deze in de bakken op het terras.   

- Het is niet de bedoeling om van het toilet gebruik te maken. Voor noodgevallen is het damestoilet c.q. mindervalide toilet wel geopend. Deze wordt twee keer per week schoongemaakt. Na toilet gebruik zou het prettig zijn als u zelf de deurklinken, spoelknop en kraan even afneemt met een desinfecterend doekje.  Mocht u de baanverlichting hebben gebruikt wilt u de schakelknoppen daarvan ook even reinigen met een doekje?  

- de toss-leiding zorgt ervoor dat aan het eind van de avond (of ochtend bij de ochtend-toss) de spoelknop en de kraan van het toilet even afgenomen wordt met desinfecterend schoonmaakmiddel. Daarna de klinken van WC, deur voorportaal en van de poorten van de tennisbaan en de toegangspoort.   

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Deze staan onder dit bericht nog eens vermeld. Kortom, met de nodige zorgvuldigheid en een beetje begrip voor elkaar zal de toss, ook al kunnen we de sociale kant die met de toss gepaard gaat nauwelijks aandacht geven, al gauw weer een van de belangrijkste activiteiten van de club zijn. En dat gezamenlijke drankje en de sterke verhalen, die houden we voorlopig maar tegoed. 

De Evenementencommissie & Het bestuur.   

Protocol veilig sporten voor de deelnemers aan de Toss  

- blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;    

-  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);    

- blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;   

- blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

- ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

- hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;   

- houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden   

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekje   

- ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;    

- was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

- douche thuis en niet op de sportlocatie;   

- vermijd het aanraken van je gezicht;    

- schud geen handen;    

-  kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Nieuws Overzicht