Bestuur TPD

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Er zijn tenminste vijf bestuursleden (oneven) waaronder een in functie gekozen voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en lid van de vereniging. 
Ze worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering.
 
Veel van wat het bestuur moet en mag staat beschreven in de statuten en in het huishoudelijk reglement.
 
  • De statuten vermelden de basisregels die zijn vastgesteld bij de notaris. 
  • Het huishoudelijk reglement ‘regelt’ de dagelijkse gang van zaken bij de vereniging. Dit reglement wordt op voordracht van het bestuur door de leden vastgesteld. 
 
Huidige bestuurssamenstelling
Gerbert Bieleman is de voorzitter van het bestuur dat verder bestaat uit Jan Willem Achterberg (lid), Christian Derksen (penningmeester) .
De bestuursleden hebben elk een eigen takenpakket (portefeuille).
Het bestuur vergadert eenmaal per maand met uitzondering van de maanden juli en augustus.
 
Ondersteuning
De bestuursleden kunnen voor deskundige financiële ondersteuning terecht bij Paul Zwiers (info@administratieservicezwiers.nl
Voor het up-to-date houden van de ledenadministratie kunnen ze een beroep doen op Marion Rhemrev (ledenadm@tennisenpadeldoesburg.nl
Daarnaast biedt de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) ondersteuning op allerlei gebied.
Organisatie & vrijwilligers Overzicht